Nguyễn Trãi (1980) - Bùi Văn Nguyên

Tình trạng: Còn trong kho
250,000đ

Sách xưa Nguyễn Trãi của Bùi Văn Nguyên.

Quyển sách văn sử bất phân về con người và trí tuệ cụ Trãi

Trong mấy nghìn năm lịch sử đất Việt, vị công thần mà công lao ít người sánh kịp và bi đát cũng không ai thấm bằng chính là cụ Trãi.

 

1 sản phẩm có sẵn

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 1

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 2

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 3

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 4

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 5

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 6

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 7

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 8

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 9

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 10

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 11

Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên 12