Ngư tiều vấn đáp (1957)

Tình trạng: Còn trong kho
250,000đ

Sách xưa cũ Ngư tiều vấn đáp và thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

Vũ Đình Liên, Lê Thước giới thiệu, trích giải

NXB Nghiên cứu, Hà Nội 1957

 

1 sản phẩm có sẵn

Ngư tiều vấn đáp, thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu 1

Ngư tiều vấn đáp, thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu 2

Ngư tiều vấn đáp, thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu 3

Ngư tiều vấn đáp, thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu 4

Ngư tiều vấn đáp, thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu 5

Ngư tiều vấn đáp, thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu 6