Nghĩ về thơ Hồ Xuân Hương

Tình trạng: Còn trong kho
70,000đ

Sách cũ Nghĩ về thơ Hồ Xuân Hương

GS Lê Trí Viễn - Lê Xuân Lít - Nguyễn Đức Quyền

NXB Giáo Dục 2002, tờ cuối sứt góc như ảnh

.... một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa -> phì phạch trong lòng đã sướng chưa? Đúng là vãi cả cụ Hương! Bác nào biết ai viết gợi hơn thế này chỉ giáo cho em nhé ... 

1 sản phẩm có sẵn

Nghĩ về thơ Hồ Xuân Hương 1

Nghĩ về thơ Hồ Xuân Hương 2

Nghĩ về thơ Hồ Xuân Hương 3

Nghĩ về thơ Hồ Xuân Hương 4

Nghĩ về thơ Hồ Xuân Hương 5

Nghĩ về thơ Hồ Xuân Hương 6

Nghĩ về thơ Hồ Xuân Hương 7