Mười lăm giờ với Phi-den (1989)

Tình trạng: Còn trong kho
50,000đ

Sách xưa cũ Mười lăm giờ với Phi-den

Cuộc phỏng vấn do Gia-ni mi-na thực hiện

Hà Nội 1989 ... sách mất bìa ngoài, shop đã bọc lại ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Mười lăm giờ với Phi-den 1

Mười lăm giờ với Phi-den 2

Mười lăm giờ với Phi-den 3

Mười lăm giờ với Phi-den 4

Mười lăm giờ với Phi-den 5