Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ (1980)

Tình trạng: Còn trong kho
120,000đ

Sách xưa cũ Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ

... chiến tích nghi binh tại Tây Nguyên sẽ là dấu ấn vàng son trong đời binh nghiệp của tướng Hoàng Minh Thảo ...

NXB QĐND 1980

 

1 sản phẩm có sẵn

Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ 1

Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ 2

Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ 3

Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ 4

Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ 5

Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ 6

Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ 7