Lịch triều tạp kỷ (1975)

Tình trạng: Còn trong kho
300,000đ

Sách xưa Lịch Triều Tạp Kỷ - Ngô Cao Lãng, in năm 1975.

Sách gốc gồm 6 quyển. Năm 1975, dịch giả Hoa Bằng viết rằng: Thư viện Sử học có các quyển: I, II, III, IV, thiếu quyển V và quyển VI.

Bản in này gồm 2 tập, tập 1 gồm quyển I và II; tập 2 gồm quyển III và IV.

Shop đã bọc lại bìa cẩn thận!

1 sản phẩm có sẵn

Lịch Triều Tạp Kỷ - Ngô Cao Lãng - 1

Lịch Triều Tạp Kỷ - Ngô Cao Lãng - 2

Lịch Triều Tạp Kỷ - Ngô Cao Lãng - 3

Lịch Triều Tạp Kỷ - Ngô Cao Lãng - 4

Lịch Triều Tạp Kỷ - Ngô Cao Lãng - 5

Lịch Triều Tạp Kỷ - Ngô Cao Lãng - 6