Làng Quả (1980)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa Làng Quả

Đỗ Thỉnh - sách 1980

... bút ký về một số làng quả ở Hà Nội xưa, trước thập niên 80 ... 

 

1 sản phẩm có sẵn

Làng Quả, Đỗ Thỉnh 1

Làng Quả, Đỗ Thỉnh 2

Làng Quả, Đỗ Thỉnh 3

Làng Quả, Đỗ Thỉnh 4

Làng Quả, Đỗ Thỉnh 5