Kỹ thuật trồng Cây thuốc (1979)

Tình trạng: Còn trong kho
150,000đ

Sách xưa cũ Kỹ thuật trồng Cây thuốc,

Viện Dược Liệu - NXB Y học 1983.

... Hướng dẫn và mô tả rạch ròi từng công đoạn: giống - đất - chăm sóc - sâu bệnh - thu hái - .v.v...

 

1 sản phẩm có sẵn

Kỹ thuật trồng Cây thuốc 1

Kỹ thuật trồng Cây thuốc 2

Kỹ thuật trồng Cây thuốc 3

Kỹ thuật trồng Cây thuốc 4

Kỹ thuật trồng Cây thuốc 5

Kỹ thuật trồng Cây thuốc 6

Kỹ thuật trồng Cây thuốc 7