Kim thiếp vũ môn

Tình trạng: Còn trong kho
150,000đ

Sách cũ Tiểu thuyết lịch sử- Kim thiếp vũ môn

Hồ Nguyên Trừng là kỳ tài về chế súng nhưng chúng ta có quá ít tư liệu về việc này, ở đây, tác giả cho ta thêm vài thông tin kỳ thú.

Tiểu thuyết đã dựng lại một giai đoạn oai hùng của dân tộc với sức mạnh súng thần công được chế tác bởi những mảnh đời đẹp như hoa giữa núi rừng.

... có chữ ký tác giả ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Kim thiếp vũ môn, Trần Gia Ninh 1

Kim thiếp vũ môn, Trần Gia Ninh 2

Kim thiếp vũ môn, Trần Gia Ninh 3

Kim thiếp vũ môn, Trần Gia Ninh 4

Kim thiếp vũ môn, Trần Gia Ninh 5

Kim thiếp vũ môn, Trần Gia Ninh 6

Kim thiếp vũ môn, Trần Gia Ninh 7

Kim thiếp vũ môn, Trần Gia Ninh 8

Kim thiếp vũ môn, Trần Gia Ninh 9