Huyền thoại về đứa con cá Ông voi (1986)

Tình trạng: Còn trong kho
70,000đ

Sách xưa Huyền thoại về đứa con cá Ông voi.

Tiểu thuyết lịch sử về trận Rạch Gầm - Xoài mút của Quang Trung

Nghiêm Bá Văn, sách 1986

 

1 sản phẩm có sẵn

Huyền thoại về đứa con cá Ông voi, Rạch Gầm, Xoài mút, Quang Trung 1

Huyền thoại về đứa con cá Ông voi, Rạch Gầm, Xoài mút, Quang Trung 2

Huyền thoại về đứa con cá Ông voi, Rạch Gầm, Xoài mút, Quang Trung 3

Huyền thoại về đứa con cá Ông voi, Rạch Gầm, Xoài mút, Quang Trung 4

Huyền thoại về đứa con cá Ông voi, Rạch Gầm, Xoài mút, Quang Trung 5