Histoire Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952

Tình trạng: Còn trong kho
2,000,000đ

Sách xưa Histoire Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952.

Tác giả, nhà báo, nhà sử học Phillip Devillers.

Sách còn tem của Thư viện NXB Văn Học. Hiện trạng như trong ảnh, trang cuối cùng bị tổn hại.

 

Quyển sách sử đầy đủ về thời gian nhạy cảm và thách thức nhất để độc lập và xây dựng nước Việt Nam mới...

 

1 sản phẩm có sẵn

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 1

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 2

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 3

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 4

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 5

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 6

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 7

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 8

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 9

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 10

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 11

Histore Du Viet Nam 1940 - 1952, Lịch sử Việt Nam 1940 - 1952 12