Giữ vững sơn hà (1983)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa Giữ vững sơn hà - tập 2, hiện trạng như ảnh

Sử gia Nguyễn Lương Bích - sách 1983

... Sách sử viết về những nhân vật và sự kiện khác nhau nên tập 2 độc lập với tập 1. Tập này nói về Lý Thường Kiệt công phá Ung Châu và Trần Hưng Đạo phá quân Nguyên .v.v... 

 

1 sản phẩm có sẵn

Giữ vững sơn hà, Nguyễn Lương Bích, Lý Thường Kiệt phá thành Ung Châu 1

Giữ vững sơn hà, Nguyễn Lương Bích, Lý Thường Kiệt phá thành Ung Châu 2

Giữ vững sơn hà, Nguyễn Lương Bích, Lý Thường Kiệt phá thành Ung Châu 3

Giữ vững sơn hà, Nguyễn Lương Bích, Lý Thường Kiệt phá thành Ung Châu 4

Giữ vững sơn hà, Nguyễn Lương Bích, Lý Thường Kiệt phá thành Ung Châu 5

Giữ vững sơn hà, Nguyễn Lương Bích, Lý Thường Kiệt phá thành Ung Châu 6