Dưới tượng thần tự do (1960)

Tình trạng: Còn trong kho
200,000đ

Sách rất xưa Dưới tượng thần tự do

Góc nhìn về nước Mỹ vào những năm 60

NXB Thanh Niên 1960, sách 67 trang

 

1 sản phẩm có sẵn

Dưới tượng thần tự do, Góc nhìn về nước Mỹ vào những năm 60 1

Dưới tượng thần tự do, Góc nhìn về nước Mỹ vào những năm 60 2

Dưới tượng thần tự do, Góc nhìn về nước Mỹ vào những năm 60 3

Dưới tượng thần tự do, Góc nhìn về nước Mỹ vào những năm 60 4