Đồng chí Hồ Chí Minh (1985)

Tình trạng: Còn trong kho
150,000đ

Sách xưa cũ Đồng chí Hồ Chí Minh,

bìa cứng - in tại Liên Xô năm 1985 - bên trong đẹp nguyên.

Quyển sách súc tích về lãnh tụ Hồ Chí Minh.

 

1 sản phẩm có sẵn

Đồng chí Hồ Chí Minh - 1

Đồng chí Hồ Chí Minh - 2

Đồng chí Hồ Chí Minh - 3

Đồng chí Hồ Chí Minh - 4

Đồng chí Hồ Chí Minh - 5

Đồng chí Hồ Chí Minh - 6

Đồng chí Hồ Chí Minh - 7