Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn

Tình trạng: Còn trong kho
150,000đ

Sách cũ Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn - George Dutton

Sách còn đẹp 90%

... ấn bản khảo cứu đặc biệt về nhà Tây Sơn và vua Quang Trung, những vấn đề lịch sử mà người trong nước ít để ý tới ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, George Dutton 1

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, George Dutton 2

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, George Dutton 3

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, George Dutton 4

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, George Dutton 5

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, George Dutton 6

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, George Dutton 7

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, George Dutton 8

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, George Dutton 9

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, George Dutton 10

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn, George Dutton 11