Cuộc kháng chiến chông xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII (1975)

Tình trạng: Còn trong kho
170,000đ

Sách xưa Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII

Sách 1975 của nhà sử học Hà Văn Tấn - Phạm Thị Tâm

... Mỗi sự kiện trong sách đều được chú dẫn tư liệu rất rõ ràng ... 

 

1 sản phẩm có sẵn

kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, Hà Văn Tấn1

kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, Hà Văn Tấn 2

kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, Hà Văn Tấn 3

kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, Hà Văn Tấn 6

kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, Hà Văn Tấn 7

kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, Hà Văn Tấn 8

kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, Hà Văn Tấn 9

kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, Hà Văn Tấn 10

 

kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, Hà Văn Tấn 12