Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre (1985)

Tình trạng: Còn trong kho
150,000đ

Sách xưa cũ Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre

Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh Bến Tre 1985

... sách có nhiều bản đồ màu ...

1 sản phẩm có sẵn

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre 1

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre 2

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre 3

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre 4

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre 5

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre 6

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre 7

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre 8