Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc (1979)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc, bìa cứng.

Tác giả Hà Minh Đức

Sách in năm 1979.

 

1 sản phẩm có sẵn

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc, 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc, 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc, 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc, 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc, 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc, 7