Chinh phụ ngâm diễn ca (1987)

Tình trạng: Còn trong kho
70,000đ

Sách xưa cũ Chinh phụ ngâm diễn ca

Nguyễn Thạch Giang giới thiệu, hiệu khảo, chú giải

NXB Văn học 1987

 

1 sản phẩm có sẵn

Chinh phụ ngâm diễn ca, Nguyễn Thạch Giang 1

Chinh phụ ngâm diễn ca, Nguyễn Thạch Giang 2

Chinh phụ ngâm diễn ca, Nguyễn Thạch Giang 3

Chinh phụ ngâm diễn ca, Nguyễn Thạch Giang 4

Chinh phụ ngâm diễn ca, Nguyễn Thạch Giang 5