Chiến dịch HCM giữa lòng Paris

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách cũ Chiến dịch HCM giữa lòng Paris

... để có Hiệp định Paris 1973, những câu chuyện tại nước Pháp không hề đơn giản hay màu hồng ....

 

1 sản phẩm có sẵn

Chiến dịch HCM giữa lòng Paris 1

Chiến dịch HCM giữa lòng Paris 2

Chiến dịch HCM giữa lòng Paris 3

Chiến dịch HCM giữa lòng Paris 4

Chiến dịch HCM giữa lòng Paris 5

Chiến dịch HCM giữa lòng Paris 6

Chiến dịch HCM giữa lòng Paris 7

Chiến dịch HCM giữa lòng Paris 8