Chẩn đoán hình ảnh

Tình trạng: Còn trong kho
150,000đ

Sách cũ Chẩn đoán hình ảnh

Chủ biên PGS TS Nguyễn Duy Huề - PGS TS Phạm Minh Thông

 

1 sản phẩm có sẵn

Chẩn đoán hình ảnh 1

Chẩn đoán hình ảnh 2

Chẩn đoán hình ảnh 3

Chẩn đoán hình ảnh 4

Chẩn đoán hình ảnh 5

Chẩn đoán hình ảnh 6

Chẩn đoán hình ảnh 7

Chẩn đoán hình ảnh8