Chẩn đoán bệnh tiêu hóa gan - mật

Tình trạng: Còn trong kho
120,000đ

Sách xưa Chẩn đoán bệnh tiêu hóa gan - mật.

Tác giả Nguyễn Xuân Huyên

NXB Y học 1981.

 

1 sản phẩm có sẵn

Chẩn đoán bệnh tiêu hóa gan - mật 1

Chẩn đoán bệnh tiêu hóa gan - mật 3

Chẩn đoán bệnh tiêu hóa gan - mật 4

Chẩn đoán bệnh tiêu hóa gan - mật 41

Chẩn đoán bệnh tiêu hóa gan - mật 42

Chẩn đoán bệnh tiêu hóa gan - mật 5

Chẩn đoán bệnh tiêu hóa gan - mật 6

Chẩn đoán bệnh tiêu hóa gan - mật 7

Chẩn đoán bệnh tiêu hóa gan - mật 8