Cao Bá Quát (x1982)

Tình trạng: Còn trong kho
50,000đ

Sách xưa Cao Bá Quát - Nguyễn Nghiệp

sách cũ mất bìa ngoài, shop đã bọc lại.

Khắc họa con người và tri thức của một nhân vật dám nói, dám làm và đáng nhớ của người Việt.

1 sản phẩm có sẵn

Cao Bá Quát

Cao Bá Quát, Nguyễn Nghiệp

Cao Bá Quát 20

Cao Bá Quát 3

Cao Bá Quát 4