Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh - II (1977)

Tình trạng: Còn trong kho
120,000đ

Sách xưa cũ Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh.

Hồi ký của X.M.STE MENCO - quyển 2

NXB QĐND 1977

 

1 sản phẩm có sẵn

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết 1

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết 2

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết 3

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết 4

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh (1971)

Bộ Tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh