Báo cáo chính trị (1977)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

... do đồng chí Lê Duẩn trình bày ...

NXB Sự Thật 1977

 

1 sản phẩm có sẵn

Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 1

Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 2

Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 3

Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 4

Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 5

Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương Đảng tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 6