Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân (1976)

Tình trạng: Còn trong kho
300,000đ

Sách xưa cũ Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân

quyển ảnh khổ 25x33cm, rất nhiều ảnh tư liệu trong suốt quá trình kiến quốc

NXB QĐND 1976

 

1 sản phẩm có sẵn

Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân 1

Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân 2

Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân 3

Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân 4

Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân 5

Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân 6

Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân 7

Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân 8