Bác Hồ như chúng tôi đã biết (1985)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa cũ Bác Hồ như chúng tôi đã biết

Trần Đương

NXB Thanh Niên 1985, mất bìa sau như ảnh đăng

 

1 sản phẩm có sẵn

Bác Hồ như chúng tôi đã biết 1

Bác Hồ như chúng tôi đã biết 2

Bác Hồ như chúng tôi đã biết 3

Bác Hồ như chúng tôi đã biết 4

Bác Hồ như chúng tôi đã biết 5

Bác Hồ như chúng tôi đã biết 6