Atlas Mô bệnh học - Các bệnh cầu thận và bệnh ống - kẽ thận

Tình trạng: Còn trong kho
250,000đ

Sách Atlas Mô bệnh học - Các bệnh cầu thận và bệnh ống - kẽ thận, cũ nhưng còn đẹp nguyên.

Tác giả: PGS.TS Hà Hoàng Kiệm - TS Phạm Xuân Phong

NXB Y Học

3 sản phẩm có sẵn

Sách Atlas Mô bệnh học - Các bệnh cầu thận và bệnh ống - kẽ thận, cũ nhưng còn đẹp nguyên. Tác giả: PGS.TS Hà Hoàng Kiệm - TS Phạm Xuân Phong NXB Y Học

Atlas Mô bệnh học - Các bệnh cầu thận và bệnh ống - kẽ thận

 Các bệnh cầu thận và bệnh ống - kẽ thận, Hà Hoàng Kiệm, Phạm Xuân Phong

Cầu thận bình thường Sách Atlas Mô bệnh học - Các bệnh cầu thận và bệnh ống - kẽ thận

 Atlas Mô bệnh học PGS.TS Hà Hoàng Kiệm - TS Phạm Xuân Phong

Các bệnh cầu thận