Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc (x1985)

Tình trạng: Hết hàng
100,000đ

Sách cũ Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - Hồi ký của Phạm Khắc Hòe.

Thâm cung bí sử những ngày cuối cùng của Triều Nguyễn được hé mở bởi người trong cuộc.

NXB HCM 1985... sách bị sứt góc như trong ảnh bên dưới, nội dung còn nguyên vẹn...

 

Xem thêm: Đệ nhất phu nhân

0 sản phẩm có sẵn

Sách Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - Hồi ký của Phạm Khắc Hòe. Thâm cung bí sử những ngày cuối cùng của Triều Nguyễn được hé mở bởi người trong cuộc. NXB Thuận Hóa 1987.

Sách Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - NXB Thuận Hóa 1987.

Sách Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - Hồi ký của Phạm Khắc Hòe

Hồi ký của Phạm Khắc Hòe

Hồi ký của Phạm Khắc Hòe. Thâm cung bí sử những ngày cuối cùng của Triều Nguyễn được hé mở bởi người trong cuộc.