Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc (s1987- Phạm Khắc Hòe)

Tình trạng: Còn trong kho
120,000đ

Sách cũ Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - Hồi ký của Phạm Khắc Hòe.

Thâm cung bí sử những ngày cuối cùng của Triều Nguyễn được hé mở bởi người trong cuộc.

Thuận Hoá 1987.

 

Xem thêm: Đệ nhất phu nhân

1 sản phẩm có sẵn

Sách Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - Hồi ký của Phạm Khắc Hòe. Thâm cung bí sử những ngày cuối cùng của Triều Nguyễn được hé mở bởi người trong cuộc. NXB Thuận Hóa 1987.

Sách Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - NXB Thuận Hóa 1987.

Sách Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc - Hồi ký của Phạm Khắc Hòe

Hồi ký của Phạm Khắc Hòe

Hồi ký của Phạm Khắc Hòe. Thâm cung bí sử những ngày cuối cùng của Triều Nguyễn được hé mở bởi người trong cuộc.

Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc, Phạm Khắc Hòe