Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí hiện đại

Tình trạng: Hết hàng
100,000đ

Sách cũ Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí hiện đại

TS Đinh Văn Thuận - TS Võ Chí Chính

 

0 sản phẩm có sẵn

Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí hiện đại 1

Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí hiện đại 3

Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí hiện đại 4

Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí hiện đại 5

Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí hiện đại 6

Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí hiện đại 7

Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí hiện đại 8

Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí hiện đại 9