Thượng Kinh ký sự (1971)

Tình trạng: Còn trong kho
120,000đ

Sách xưa cũ Thượng Kinh ký sự

NXB Văn Học 1971

.. Hải Thượng Lãn Ông tiên sinh thật là một hiền nhân của nước Việt ta, kiến thức, ý thức hệ, bút pháp đều đáng đc lưu danh muôn thuở ... 

 

1 sản phẩm có sẵn

Thượng Kinh ký sự, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác 1

Thượng Kinh ký sự, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác 2

Thượng Kinh ký sự, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác 3

Thượng Kinh ký sự, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác 4

Thượng Kinh ký sự, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác 5