Nước về biển cả (1973)

Tình trạng: Còn trong kho
120,000đ

Sách xưa Nước về biển cả

Lưu Quý Kỳ - sách 1973, giấy chống ẩm, ấn bản đặc biệt dưới bom B52

... những câu chuyện từ năm 1954-1973 về chặng đường kháng chiến của dân tộc ...

 

1 sản phẩm có sẵn

Nước về biển cả, Lưu Quý Kỳ 1

Nước về biển cả, Lưu Quý Kỳ 2

Nước về biển cả, Lưu Quý Kỳ 3

Nước về biển cả, Lưu Quý Kỳ 4

Nước về biển cả, Lưu Quý Kỳ 5

Nước về biển cả, Lưu Quý Kỳ 6