Hãy nhớ lấy lời tôi (1968)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách rất xưa Hãy nhớ lấy lời tôi

Tập thơ về Nguyễn Văn Trỗi

Bìa của Văn Cao, Sách 1968

 

1 sản phẩm có sẵn

Hãy nhớ lấy lời tôi, Nguyễn Văn Trỗi 1

Hãy nhớ lấy lời tôi, Nguyễn Văn Trỗi 2

Hãy nhớ lấy lời tôi, Nguyễn Văn Trỗi 3

Hãy nhớ lấy lời tôi, Nguyễn Văn Trỗi 4

Hãy nhớ lấy lời tôi, Nguyễn Văn Trỗi 5

Hãy nhớ lấy lời tôi, Nguyễn Văn Trỗi 6

Hãy nhớ lấy lời tôi, Nguyễn Văn Trỗi 7