Đổi mới công tác quần chúng - Nguyễn Văn Linh

Tình trạng: Còn trong kho
50,000đ

Sách cũ Đổi mới công tác quần chúng - Nguyễn Văn Linh.

NXB Sự Thật ấn hành năm 1991.

1 sản phẩm có sẵn

Đổi mới công tác quần chúng - Nguyễn Văn Linh 1

Đổi mới công tác quần chúng - Nguyễn Văn Linh 2

Đổi mới công tác quần chúng - Nguyễn Văn Linh 3