Đổi mới (1987)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Bộ 2 quyển sách cũ

- Đổi mới sâu sắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động (Nguyễn Văn Linh - 28 trang)

- Bàn về đổi mới tư duy (Đào Duy Tùng - 52 trang)

NXB Sự Thật

 

1 sản phẩm có sẵn

Đổi mới, Nguyễn Văn Linh, Đào Duy Tùng 1

Đổi mới, Nguyễn Văn Linh, Đào Duy Tùng 2

Đổi mới, Nguyễn Văn Linh, Đào Duy Tùng 3

Đổi mới, Nguyễn Văn Linh, Đào Duy Tùng 4

Đổi mới, Nguyễn Văn Linh, Đào Duy Tùng 5