Chiến tranh nhân dân địa phương và Công tác quân sự địa phương (1989)

Tình trạng: Còn trong kho
100,000đ

Sách xưa cũ Chiến tranh nhân dân địa phương và Công tác quân sự địa phương

Thượng tướng Đoàn Khuê

NXB QĐND 1989

 

1 sản phẩm có sẵn

Chiến tranh nhân dân địa phương và Công tác quân sự địa phương, Đoàn Khuê 1

Chiến tranh nhân dân địa phương và Công tác quân sự địa phương, Đoàn Khuê 2

Chiến tranh nhân dân địa phương và Công tác quân sự địa phương, Đoàn Khuê 3

Chiến tranh nhân dân địa phương và Công tác quân sự địa phương, Đoàn Khuê 4

Chiến tranh nhân dân địa phương và Công tác quân sự địa phương, Đoàn Khuê 5

Chiến tranh nhân dân địa phương và Công tác quân sự địa phương, Đoàn Khuê 6