Bộ sách Khảo cổ và Trống Đông Sơn

Tình trạng: Còn trong kho
4,000,000đ

Bộ Sách 4 quyển về Khảo cổ họcTrống Đông Sơn.

Tư liệu nghiên cứu văn hóa, lịch sử của Viện Khảo cổ học.

Đầy đủ về Trống đồng và một số cổ vật.

Quyển 1: Những di tích đầu tiên về Thời đại Đồ đồng ở Việt Nam (1963) 

Quyển 2: Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam (1975)

Quyển 3: Hội nghị Khoa học Trống đồng Việt Nam (1985)

Quyển 4: Khảo cổ học Trống Đồng

- Sách in năm 1974

- Còn nguyên bìa trước - sau và bên trong

- Sách của nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương được tặng, sau đó nhạc sỹ tặng lại cho thư viện.

1 sản phẩm có sẵn

Quyển 1: Những di tích đầu tiên về Thời đại Đồ đồng ở Việt Nam

- Sách in năm 1963

- Bọc lại bìa cứng

- Xén mép và Là phẳng từng trang

- Cả quyển còn đẹp nguyên

Những di tích đầu tiên về Thời đại Đồ đồng ở Việt Nam - 1

Những di tích đầu tiên về Thời đại Đồ đồng ở Việt Nam - 2

Những di tích đầu tiên về Thời đại Đồ đồng ở Việt Nam - 3

Những di tích đầu tiên về Thời đại Đồ đồng ở Việt Nam - 4

Những di tích đầu tiên về Thời đại Đồ đồng ở Việt Nam - 5

Những di tích đầu tiên về Thời đại Đồ đồng ở Việt Nam - 6

Những di tích đầu tiên về Thời đại Đồ đồng ở Việt Nam - 7

Những di tích đầu tiên về Thời đại Đồ đồng ở Việt Nam - 8

Những di tích đầu tiên về Thời đại Đồ đồng ở Việt Nam - 9

 

Quyển 2: Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam

- Sách in năm 1975

- Bọc lại bìa cứng

- Xén mép và Là phẳng từng trang

-  2 tờ cuối có lỗ thủng nhỏ như trong ảnh

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 1

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 2

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 3

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 4

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 5

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 6

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 7

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 8

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 9

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 10

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 11

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 12

Những Trống Đồng đã phát hiện ở Việt Nam - 13

 

Quyển 3: Hội nghị Khoa học Trống đồng Việt Nam

- Sách in năm 1985

- Sách còn nguyên bìa và đầy đủ

Hội nghị Khoa học Trống đồng Việt Nam - 1

Hội nghị Khoa học Trống đồng Việt Nam - 2

Hội nghị Khoa học Trống đồng Việt Nam - 3

Hội nghị Khoa học Trống đồng Việt Nam - 4

Hội nghị Khoa học Trống đồng Việt Nam - 5

Hội nghị Khoa học Trống đồng Việt Nam - 6

Hội nghị Khoa học Trống đồng Việt Nam - 7

Hội nghị Khoa học Trống đồng Việt Nam - 8

Hội nghị Khoa học Trống đồng Việt Nam - 9

 

Quyển 4: Khảo cổ học Trống Đồng

- Sách in năm 1974

- Còn nguyên bìa trước - sau và bên trong

- Sách của nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương được tặng, sau đó nhạc sỹ tặng lại cho thư viện.

Khảo cổ học Trống Đồng - 1

Khảo cổ học Trống Đồng - 2

Khảo cổ học Trống Đồng - 3

Khảo cổ học Trống Đồng - 4

Khảo cổ học Trống Đồng - 5

Khảo cổ học Trống Đồng - 6

Khảo cổ học Trống Đồng - 7

Khảo cổ học Trống Đồng - 8

Khảo cổ học Trống Đồng - 9

Khảo cổ học Trống Đồng - 10

Khảo cổ học Trống Đồng - 12Khảo cổ học Trống Đồng - 11

Khảo cổ học Trống Đồng - 13